+36 30 220 9414 info@barczadefender.hu

Tűzvédelem

Vállalkozásunk a tűzmegelőzés területén számos szolgáltatást biztosít ügyfeleinek a szabályozások elkészítésétől a tűzvédelmi eszközök karbantartásán keresztül az auditig.

Vállalkozásunk a tűzmegelőzés területén számos szolgáltatást biztosít ügyfeleinek:

  • Tűzvédelmi szabályzatok készítése, felülvizsgálata.
  • Tűzvédelmi auditok
  • Tűzriadó tervek elkészítése és végrehajtása
  • Cégek és társasházak tűzvédelmének biztosítása
  • Tűzvédelmi eszközök karbantartása
  • Ügyfeleink részére hatósági képviseltet biztosítunk és szakértői tevékenységgel segítjük a kivitelezéseket

Ön tudja milyen kötelezettségei vannak munkáltatóként?

Tűzvédelmi szabályzat kidolgozása.

  1. §(1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha

a) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,

b) az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy

c) kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

a)fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, dolgoznak fel, tárolnak és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg vagy liter mennyiséget,

b)mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárolnak és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t, vagy

d) olyan épületrészt, épületet üzemeltetnek, bérelnek,

da) amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség található,

db) amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, vagy

dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt.

Ezen szabályzat hiányát a szakhatóság szigorúan bünteti!

Tűzriadó terv: 30/1996. évi Bm rendelet szerint

4. § (1)A Szabályzat készítésére kötelezett a Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet köteles készíteni az általa üzemeltetett, bérelt

a) épületrészre, épületre, ha az

aa) menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, nevelésére, oktatására, gondozására szolgál,

ab) oktatási intézmény működésére szolgál, amelynek megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt,

ac) tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiséggel rendelkezik, vagy az épületrészen, épületen egyidejűleg 300-nál több fő tartózkodhat, vagy

ad) 20-nál több férőhellyel rendelkező kereskedelmi szálláshellyel rendelkezik,

b) épületrészre, épületre, szabadtérre, ha az

ba) olyan zenés szórakozóhely működésére szolgál, amely megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy

bb)1000 kg vagy 1000 liter mennyiséget meghaladó fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag – az üzemanyagtöltő állomásokon a kimérő szerkezetekhez kapcsolódó technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot figyelmen kívül hagyva – előállítására, feldolgozására, tárolására szolgál, és az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő.

Ezen Tűzriadó terv hiányát a szakhatóság szigorúan bünteti!

Tűzvédelmi eszközök üzemeltetése, karbantartása

A Tűzvédelmi eszközök jelenléte kötelező az egységünkben, fontos hogy a tűzoltó készülék fajtáját és darabszámát a Tűzvédelmi szabályzatban rögzítettek szerint kell készenlétbe helyezni. A tűzoltó eszközök folyamatos ellenőrzést és karbantartást igényelnek.

A tűzoltó eszközök hiánya, elmaradt karbantartása szankciót von maga után.

Tűzvédelmi szolgáltatásunk irányára folyamatos megbízás esetén havidíjra lebontva

A feltüntetett árak alanyi adómentesek

Görgessen jobbra

Létszám NAK-AK KK MK
1-9 fő munkavállaló 8000 Ft 12.000 Ft 17.000 Ft
10-24 fő munkavállaló 12.000 Ft 17.000 Ft 20.000 Ft
25-49 fő munkavállaló 20.000 Ft 30.000 Ft 40.000 Ft

A havidíjak magukban foglalják a szabályzatok, tervek elkészítését, felülvizsgálatát, tűzoltó készülékek karbantartását, oktatások megtartását, az árak tájékoztató jellegűek, illetve további szolgáltatásaink megrendelése esetén kedvezményt biztosítunk

Tűzvédelmi szolgáltatásunk irányára eseti megbízásra

A feltüntetett árak alanyi adómentesek

Görgessen jobbra

Szolgáltatás megnevezése Szolgáltatás ára
   
Tűzvédelmi szabályzat   
   
35.000 Ft-tól   
   
Tűzriadó terv   
   
15.000 Ft-tól   
   
Tűzvédelmi házirend   
   
50.000 Ft-tól   
   
Kiürítései számítás   
   
20.000 Ft-tól   
   
Menekülési tervrajz készítés   
   
20.000 Ft-tól   
   
Tűzriadó gyakorlat, dokumentáltan   
   
15.000 Ft-tól   
   
Tűzvédelmi oktatás   
   
5000 Ft-tól   
   
Porral oltó karbantartás   
   
1000 Ft-tól   

További szolgáltatásaink

Munkavédelem

Kockázatértékeléstől, az oktatásig. Minden részletre figyelünk Ön helyett.

Élelmiszerbiztonság

Munkánk során a HACCP rendszert egységre szabjuk, kifejezetten az egységre jellemző tevékenységeket és az azokkal kapcsolatos veszélyek szabályozását tartalmazza.

Felelős Műszaki Vezető

A hatályos törvény előírja, hogy építőipari kivitelezési tevékenység csak és kizárólag felelős műszaki vezető irányítása alatt végezhető.